CDC Marketing & CommunicationsHoạt động tiêu biểu
của CDC Marketing & Communications

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực marketing và truyền thông, chúng tôi nhận thấy, điều thực sự quan trọng tạo nên thành công của marketing là một giải pháp hoàn chỉnh được triển khai trên nền tảng công nghệ với các công cụ phù hợp, làm bật lên giá trị cốt lõi khác biệt của Doanh nghiệp. Chính vì vậy, thay vì các tác nghiệp mang tính ngắn hạn, các chuyên gia của CDC chủ trương xây dựng các gói giải pháp chiến lược trung và dài hạn cộng với cách thức thực hiện tuỳ biến linh hoạt dựa trên nguồn lực của Doanh nghiệp, đảm bảo tính tiết kiệm với tốc độ nhanh, bất ngờ và đạt hiệu quả cao.


CDC Marketing & Communications sở hữu một đội ngũ đông đảo các doanh nghiệp, chuyên gia đã đồng hành và triển khai thành công nhiều dự án cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt hơn 20 năm qua.

Dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu của CDC Marketing & Communications. 

Hợp tác chiến lược với KN Global

CDC Marketing & Communications thực hiện hợp tác chiến lược với KN Global nhằm triển khai tiếp các gói hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp ...

Tư vấn cho CJSC

Nằm trong dự án nâng cấp thương hiệu và hệ thống thông tin, chuyên gia thuộc CDC Marketing & Communications đã triển khai tư vấn tổng thể các ...