Giải pháp quản trị bán hàng và hỗ trợ bán hàng

 

 

Công nghệ và kết nối


  • Giải pháp ứng dụng CNTT nhằm quản trị tối ưu:
  • Kế hoạch Kinh doanh, Hợp đồng Bán hàng, đơn hàng từ các kênh thương mại khác nhau;
  • Thống kê báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;
  • Lưu trữ thống kê Hệ thống chính sách Bán hàng;
  • Quản trị Hệ thống Marketing Online, Truyền thống;
  • Quản trị Hệ thống truyền thông và Báo chí;
  • Quản trị Hệ thống Chăm sóc khách hàng, Đối tác;
  • Cung cấp dịch vụ SMS marketing, Email Marketing,...